FAQ

FAQ - Frequently Asked Questions:

Vi vil meget gerne svare på jeres spørgsmål, men da alle tovholderne selv er på spektret, så har vi ofte manglende overskud i hverdagen, og derfor har vi prøvet at samle de oftest stillede spørgsmål som vi får, her på denne side, i håbet om at det vil gøre det lidt lettere for os, men også for jer.

Hvis I ikke kan finde svaret på jeres spørgsmål på denne side, eller har brug for et mere uddybende svar, så kontakt os endelig.

Hvis du har spørgsmål til en specifik NAUK-gruppe, så skal du kontakte tovholderen for den gruppe. Find kontaktinformation under fanen ”Kontakt


Oversigt over spørgsmål (se svaret længere nede):


1.Hvad står NAUK for?

2.Hvem står for NAUK-grupperne?

3.Hvorfor er NAUK kun for kvinder?

4.Hvor er der NAUK mødesteder henne?

5.Hvordan kommer man i kontakt med de forskellige grupper?

6.Hvordan kommer man med i NAUK's hovedgruppe på Facebook?

7.Hvorfor kan jeg ikke få invitationen til NAUK's hovedgruppe til at virke?

8.Hvordan melder man sig ind i en hemmelig Facebookgruppe?

9.Hvorfor kan jeg ikke finde NAUK på Facebook?

10.Hvorfor er nogle af grupperne lukkede og nogle hemmelige?

11.Kan man være med i NAUK’s Facebookgruppe, selvom man ikke deltager til møderne?

12.Må man komme med i NAUK's hovedgruppe på Facebook, hvis man er pårørende eller fagperson?

13.Hvorfor er der forskellige aldersgrænser?

14.Skal man have en officiel ASF diagnose for at være med i NAUK?

15.Må man være med i NAUK, hvis man har GUA, GUU eller NLD?

16.Hvad laver man til et NAUK møde?

17.Hvorfor er der ikke en NAUK-gruppe i mit område?

18.Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil starte sin egen NAUK-gruppe?

19.Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil starte en NAUK-gruppe, men man ikke kan gøre det alene?

20.Må man medbringe en bisidder til møderne?

21.Findes der NAUK-grupper kun for yngre piger?

22. Er der krav for at kunne deltage i NAUK?

23.Koster det noget at deltage i NAUK?

24.Skal man binde sig til noget for at deltage i NAUK?

25.Er NAUK en forening?

26.Hvordan kan man støtte NAUK?

27.Hvorfor er der ikke længere en NAUK-gruppe i mit område, når der tidligere har været en?

28.Kan mine venner se på Facebook, at jeg er med i NAUK?

29.Hvad gør man hvis man ikke er på Facebook?

30.Kan NAUK hjælpe med at finde kærester til folk?

31.Findes der en NAUK for mænd?

1.Hvad står NAUK for?

Svar: NAUK står for Netværk for AUtistiske Kvinder. Folk kunne komme med forslag til et navn til gruppen efter det første møde i 2013, og så kunne man stemme om det, og så blev dette navn valgt.


Lavet af Ellen Kühl.

2.Hvem står for NAUK-grupperne?

Svar: Det er kvinder som selv har autisme, eller som kender til ASF på anden måde. De fleste tovholdere har dog selv ASF. De arbejder alle frivilligt som tovholdere.


3.Hvorfor er NAUK kun for kvinder?

Svar: Der har desværre ikke været nok fokus på kvinder og autisme i mange år, så derfor er kvinder på spektret blevet overset i mange år, og har lidt meget p.g.a dette.

Der manglede derfor et mødested kun for kvinder på autismespektret, hvor vi endelig kunne sætte fokus på kvinder, og hvor kvinder på spektret endelig fik lov til at møde ligesindede og få muligheden for at spejle sig i nogen.

Det store deltagerantal i NAUK-grupperne viser også tydeligt, at der er et stort behov for kvindegrupper.

Der er også flere af grupperne hvor piger også kan deltage. Se de forskellige aldersgrænser for de forskellige grupper i fanen ”Kontakt”. Husk at både mænd og kvinder kan mødes i mødestederne ved Autisme og Aspergerforeningen for voksne.


4.Hvor er der NAUK mødesteder henne?

Svar: Der er mødesteder forskellige steder i landet. Nogle gange kommer der nye grupper, og nogle grupper lukker igen. Man kan altid finde aktuel info under "Kontakt" på denne hjemmeside.

Find kontaktinfo til grupperne under fanen ”Kontakt”.


5.Hvordan kommer man i kontakt med de forskellige grupper?

Svar: Der er samlet info om de forskellige grupper under fanen ”Kontakt”. Grupperne står i alfabetisk rækkefølge. Der kan du finde e-mail adresser på de forskellige tovholdere.

Hvis der står et navn ud for ”Facebookgruppe”, så kan du trykke på det og blive ført hen til gruppen på Facebook.

Hvis der står ”Hemmelig gruppe”, så kan du ikke finde gruppen på Facebook, men du kan sende en e-mail til tovholderen, og så vil de vende tilbage til dig. Hvis der står både et navn og hemmelig gruppe, så er det fordi, at den ene gruppe er en tilmeldinsgruppe.


6.Hvordan kommer man med i NAUK's hovedgruppe på Facebook?

Svar: NAUK's hovedgruppe på Facebook er for alle kvinder og piger på spektret. Gruppen er hemmelig, så du kan ikke selv finde den på Facebook. Du kan enten tilmelde dig via vores tilmeldingsgruppe : https://www.facebook.com/groups/www.nauk.dk/

Så vil en admin kontakte dig via en privatbesked på Facebook og bede dig om din e-mail adresse, så hun kan sende dig en invitation til gruppen via den. Det skal være den samme e-mail adresse, som du bruger på Facebook.


7.Hvorfor kan jeg ikke få invitationen til NAUK's hovedgruppe til at virke?

Svar: Først skal du tjekke, at det er den samme e-mail adresse du bruger til at logge på Facebook med, som du har sendt til stifteren. Ellers virker invitationen nemlig ikke. Tjek også at invitationen ikke er røget i dit spamfilter. 


8.Hvordan melder man sig ind i en hemmelig Facebookgruppe?

Svar: Der findes tre måder at melde sig ind i en hemmelig Facebookgruppe:

1.Man kan give tovholderen sin e-mail adresse, og det skal være den samme e-mail adresse, som man logger på Facebook med. Så kan tovholderen invitere dig til gruppen, og så skal du tjekke din e-mail, acceptere invitationen, og så er du med i gruppen.

2.Man kan blive Facebookvenner med tovholderen, og så kan tovholderen tilføje dig til gruppen.

3.Hvis du er Facebookvenner med nogle, der allerede er i gruppen, så kan de tilføje dig. Dette gælder kun hvis tovholderen har slået denne metode til i sin Facebookgruppe.

Nogle tovholdere foretrækker måske at invitere medlemmer på en bestemt gruppe.


9.Hvorfor kan jeg ikke finde NAUK på Facebook?

Svar: Måske er det fordi, at du søger efter en hemmelig gruppe, men nogle gange kan det også være svært at finde de lukkede grupper, fordi de kan drukne lidt i mængden af Facebook grupper. Husk at tjekke om du har stavet det korrekt og søg specifikt under ”Grupper” i din søgning. Hvis det ikke virker, så send tovholderen en e-mail.


10.Hvorfor er nogle af grupperne lukkede og nogle hemmelige?

Svar: Det er noget som de forskellige tovholdere selv bestemmer. Nogle foretrækker hemmelige grupper, da det beskytter folks privatliv, og nogle har lukkede grupper, så man kan finde dem på Facebook.

Det er kun medlemmer af en hemmelig gruppe, som kan se gruppen på Facebook. Til gengæld er det svært for nye medlemmer at finde dem.

Ved lukkede grupper kan man godt finde gruppen på Facebook, man kan læse gruppebeskrivelsen og se hvem der er medlemmer, men man kan ikke se hvad der bliver skrevet i gruppen, hvis man ikke selv er medlem.

Nogle af grupperne der har hemmelige Facebook grupper, har valgt at lave en tilmeldingsgruppe, så folk kan finde gruppen på Facebook og derefter blive inviteret hen i den hemmelige gruppe. Spørg tovholderen for den gruppe, som du er interesseret i, hvis du har nogle spørgsmål om deres grupper.


11.Kan man være med i NAUK’s Facebookgruppe, selvom man ikke deltager til møderne?

Svar: Man må gerne være med i NAUK's hovedgruppe på Facebook, selvom man ikke kommer til møderne. Link til tilmeldingsgruppen: https://www.facebook.com/groups/www.nauk.dk

Ang. de andre NAUK-grupper så er det en god ide at spørge tovholderen først.


12.Må man komme med i NAUK's hovedgruppe på Facebook, hvis man er pårørende eller fagperson?

Svar: Nej, det kan man ikke af hensyn til medlemmernes ønske om et forum kun for autistiske kvinder.


13.Hvorfor er der forskellige aldersgrænser?

Svar: Det er noget de forskellige tovholdere selv har valgt. Du må kontakte den bestemte tovholder, hvis du har spørgsmål til aldersgrænsen.


14.Skal man have en officiel ASF diagnose for at være med i NAUK?

Svar: Nej, det behøver man ikke. Vi ved godt, at det stadig er meget svært at blive udredt for autisme, når man er kvinde, og at det kan tage meget lang tid. Hvis du selv mener, at du har ASF, så er du velkommen. Derfor tager vi imod kvinder, som stadig er under udredning og som selv mener, at de er på autismespektret. Hvis man bliver udredt og det viser sig, at man ikke har ASF, og man er enig i det, så skal man bare huske at melde sig ud igen.


15.Må man være med i NAUK, hvis man har GUA, GUU eller NLD?

Svar: Ja, det må man gerne. GUA og GUU er også på autismespektret , og NLD minder meget om ASF, og I er velkomne i NAUK.


16.Hvad laver man til et NAUK møde?

Svar: Det er forskellige grupper, så derfor kan det foregå lidt forskelligt fra gruppe til gruppe, men de fleste grupper mødes og snakker om et autismerelevant emne, hvor man så kan støtte og rådgive hinanden, og til nogle møder er der også oplæg af fagfolk eller kvinder som er på autismespektret.


17.Hvorfor er der ikke en NAUK-gruppe i mit område?

Svar: Det er fordi, at der ikke er nogen, der har meldt sig til opgaven desværre. Vi vil meget gerne have NAUK-grupper flere steder i landet, men det kræver at der er nogle frivillige, der vil stå for dem. 


18.Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil starte sin egen NAUK-gruppe?

Svar: Hvis du derefter ønsker at starte en gruppe, så skal du gøre følgende: Finde interesserede deltagere, finde et lokale, finde en tovholder eller en medtovholder hvis du har brug for det, og holde det første møde, og så kan din gruppe blive en officiel NAUK-gruppe, og der vil komme kontaktinfo til gruppen på vores hjemmeside, du kommer med i vores tovholdergruppe, og du kan starte en NAUK Facebookgruppe. Du kan i hovedgruppen komme i kontakt med de andre tovholdere, som kan hjælpe dig med i tovholdergruppen, når din gruppe er klar.

Husk at du SKAL have tilladelse til at starte en NAUK-gruppe først, og husk også at der kun kan startes NAUK-grupper i byer/områder, hvor der ikke allerede er en NAUK-gruppe.


19.Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil starte en NAUK-gruppe, men man ikke kan gøre det alene?

Svar: Der er mulighed for, at man kan være to tovholdere om én gruppe, eller at man kan finde en som kan hjælpe med f.eks det praktiske. Hvis du kender andre kvinder med ASF i området, så kan du prøve at spørge dem, og ellers prøv at spørge i NAUK's hovedgruppe på Facebook.

Du kan også overveje at få en anden til at hjælpe dig, som f.eks din mor, en veninde, en fagperson mm, eller finde en psykologi eller pædagogstuderende, som gerne vil hjælpe frivilligt imod at få nyttig viden om ASF. Du kan dele et opslag på vores opslagstavle, hvor man kan søge efter en medtovholder. 


20.Må man medbringe en bisidder til møderne?

Svar: Det er lidt forskelligt fra gruppe til gruppe, så du må spørge tovholderen for den specifikke gruppe, som du ønsker at deltage i. Find kontaktinformation for de forskellige tovholdere under fanen ”Kontakt”.


21.Findes der NAUK-grupper kun for yngre piger?

Svar: Nej, der findes ikke NAUK-grupper, som kun er for yngre piger. Der er flere af grupperne hvor yngre piger kan deltage, men der deltager mest ældre aldersgrupper.  


22. Er der krav for at kunne deltage i NAUK?

Svar: Man skal være kvinde eller pige på autismespektret eller have NLD, man skal følge reglerne og behandle hinanden ordentligt, og så skal man huske at tovholderne er frivillige, og at vi ikke er professionelle fagfolk, så man skal kunne sørge for sig selv.


23.Koster det noget at deltage i NAUK?

Svar: Nej, det koster ikke noget at deltage i NAUK. Til nogle af møderne skal man give et mindre beløb for kaffe og kage, men det er ikke noget, som vi tjener på. Pengene bliver enten brugt til at dække udgifter for kaffe og kage til dagens møde, eller til at købe mere kaffe og kage til kommende møder.

Så længe vi kan få lov til at låne gratis lokaler og finde gratis oplægsholdere, så vil det altid være gratis at deltage i NAUK.

Vi henviser til at man i stedet for melder sig ind i Landsforeningen Autisme eller Autisme og Aspergerforeningen for voksne, da de ofte hjælper os med lokaler, men det er ikke et krav fra vores side.


24.Skal man binde sig til noget for at deltage i NAUK?

Svar: Nej, det gør man ikke. Man kan deltage til møderne, som man har tid og lyst til.


25.Er NAUK en forening?

Svar: Nej, det er bare en netværksgruppe, hvor vi mødes og støtter hinanden. Der er meget arbejde i at være en forening, og vi vil gerne fokusere på bare at holde møder for kvinderne.


26.Hvordan kan man støtte NAUK?

Svar: Da det er en frivillig netværksgruppe, så tjener vi intet på det, andet end lidt penge til kaffe kassen, og vi får heller ikke nogle tilskud. Hvis man gerne vil støtte os, så skal man støtte op om grupperne, og deltage i møder, når man kan og vil.

Man må også meget gerne like og følge vores fanside på Facebook. Det vil vi blive glade for.

Man må også meget gerne fortælle folk om vores gruppe, dele link til vores hjemmeside og hænge vores brochure eller flyer på en opslagstavle et sted, hvor der kommer mange mennesker.

Hvis du har lyst til at donere lidt snacks e.l. til din lokale gruppe, så må man meget gerne det. Kontakt din lokale gruppe via tovholderen for gruppen. Hvis du deltager til et møde, så kan man også vælge at tage kage med engang imellem.

Hvis du er fagperson indenfor autismeområdet, så søger vi også altid efter gode oplægsholdere, som har lyst til at holde oplæg gratis for os. Kontakt tovholderen for den gruppe, hvor du ønsker at holde oplæg.


Vi henviser til, at man melder sig ind i Landsforeningen Autisme eller Autisme og Aspergerforeningen for voksne, da de ofte hjælper os med lokaler, men det er ikke et krav fra vores side.

http://autismeforening.dk/

http://www.aspergerforeningen.dk/


27.Hvorfor er der ikke længere en NAUK-gruppe i mit område, når der tidligere har været en?

Svar: Der er et nogle NAUK-grupper, som desværre er lukket. Tovholderne arbejder frivilligt, så vi kan kun have grupper så længe, at nogen vil stå for dem. Hvis du gerne vil starte en NAUK-gruppe i et område, hvor der tidligere har været en gruppe, eller i et nyt område, så læs info under punkt 18.


28.Kan mine venner se på Facebook, at jeg er med i NAUK?

Svar: Hvis du er med i en lukket Facebookgruppe, så kan folk på Facebook nogle gange godt se det, (det kommer an på indstillingerne for den enkelte gruppe), men de kan ikke se, hvad du skriver i gruppen, - med mindre de selv er med i gruppen.

Hvis du tilmelder dig til en offentlig begivenhedsinvitation for et NAUK møde, så kan folk på Facebook også se det, og der kan de godt se, hvis du skriver noget.

Du kan altid tjekke om gruppen du er med i er åben, lukket eller hemmelig. NAUK-grupper plejer at være enten lukkede eller hemmelige, og det er tovholderen der bestemmer over det. Du kan også se om invitationer er offentlige eller private.


29.Hvad gør man hvis man ikke er på Facebook?

Svar: Du må prøve at kontakte tovholderen og spørge om du kan være med i deres NAUK-gruppe alligevel udenom Facebook. Find kontaktinfo på tovholderne under fanen ”Kontakt”.30.Kan NAUK hjælpe med at finde kærester til folk?

Svar: Nej, det kan vi desværre ikke. Det er vigtigt, at folk forstår og respekterer, at dette er en netværksgruppe for autistiske kvinder, som har brug for et trygt forum, hvor de kan støtte hinanden.

Vi henviser i stedet for til Facebookgruppen : ”Dating for aspies / autister


31.Findes der en NAUK for mænd?

Svar: Nej, det gør der ikke. Der findes mødesteder for begge køn hos Autisme og Aspergerforeningen hos voksne. Find deres mødesteder på dette link : http://www.aspergerforeningen.dk/

Vi synes, at der bør være mange flere netværksgrupper rundt omkring, og at det vil være en rigtig god ide med en gruppe for mænd med autisme, men vi i NAUK kan ikke starte og stå for sådan en gruppe, da vi har nok arbejde med vores egne grupper. Vi vil gerne støtte ideen om sådan en gruppe, men de må finde et andet navn, da NAUK står for Netværk for Autistiske kvinder :)

Vi henviser til denne Facebookgruppe: Netværksgruppe for drenge og mænd med Aspergers Syndrom


Lavet af Kirsten.

OVERSIGT OVER SIDER:

Her kan du læse info om NAUK, og følge med i nyheder om NAUK.

Her kan du finde kontaktinformation på de forskellige grupper og de forskellige tovholdere, hvis du har nogle spørgsmål.

Her har vi samlet nogle af vores oftest stillede spørgsmål i håbet om, at det kan besvare dine spørgsmål.

Find nyttige links indenfor ASF her og ting som man kan downloade.

© Copyright. All Rights Reserved.