Links + downloads

Links + Downloads:

Kvinder og ASF:


NAUK’s fanside på Facebook:

https://www.facebook.com/nauk.dk/


Tilmeldingsgruppen til NAUK's hovedgruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/www.nauk.dk


ANTV har lavet et lille program om NAUK. Det varer 15 minutter. Se programmet "Louise og de autistiske kvinder. NAUK - et helt særligt netværk" her: https://www.youtube.com/watch?v=xN0CODwRnss


Brochure om autistiske kvinder. Lavet af Landsforeningen Autisme:

http://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/Pjecer/autistiske-kvinder/


Autismebladet fra 2015 hvor alle artiklerne er skrevet af kvinder på spektret:

http://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/Medlemsblade2015/autismeblad-nr-9-2015-autistiske-kvinder/


Autismebladet fra 2015 ”Piger bliver til kvinder med autisme”:

http://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/Medlemsblade2014/autismebladet92015/


Bogen ”Kvinder og piger med asperger”:

http://www.kvinderogpigermedasperger.dk/


Kvinder på spektret - Konference i Sønderjylland om kvinder og autisme:

http://www.kvinderpaaspektret.dk/


Gruppe for piger/kvinder med autisme på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/pigerkvindermed.autisme/


Socialstyrelsens side om piger og kvinder med autisme:

https://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/piger-og-kvinder-med-autisme


NAUK brochure:                                                                       NAUK flyer:


Andre nyttige links og downloads:


Viso/ Socialstyrelsen:

Man kan søge om støtte gennem Viso, hvis ens kommune ikke kan hjælpe i ens situation.

Socialstyrelsens hovedmål er:

Tilvejebringe ny socialfaglig viden, formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser, varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere, understøtte udvikling og implementering af socialpolitik, varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur, forvalte tilskudsordninger.

https://socialstyrelsen.dk/


Landsforeningen Autisme:

Hvis man bliver medlem af Landsforeningen Autisme, så kan man gratis kontakte deres socialrådgiver og modtage rådgivning. Man får også medlemsblade og mulighed for at deltage i arrangementer i ens lokale kreds gratis eller billigere.

http://autismeforening.dk/


Autisme og Aspergerforeningen for voksne:

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en forening for mennesker med autisme, og de har mødesteder for både mænd og kvinder.

http://www.aspergerforeningen.dk/


Overlevelsesguidens vidensbank:

Her er en masse nyttige links og værktøjer indenfor Autisme og ADHD

http://vidensbank.overlevelsesguiden.dk/


Info om ledsagerordningen:

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Ledsageordning


DUKH:

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. De giver uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.

www.dukh.dk


Info om bisidderhjælp:

http://www.behandlosordenligt.dk/frivillig-bisidderhjaelp/


Sind bisidder:

Bisidderordningen er åben for alle - psykisk sårbare, pårørende, medlemmer og ikke-medlemmer af Sind.

http://www.sind.dk/sind-bisiddere


Hvordan man søger om hjælpemidler fra det offentlige:

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder


Info om bostøtte:

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/socialpaedagogisk-bistand


Info om botilbud:

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/botilbud


Brochure om autisme hos voksne:

http://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-sygdomme/nar-du-er-voksen/autisme-18/71069-ds---pjece-om-autisme-hos-voksne-1.02_web.pdf


Information om rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien:

http://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/rettigheder/pjecer-voksne/68647-ds---pjece-om-rettigheder-for-patienter-i-voksenpsykiatrien-1.07_web.pdf


Mit hospitalspas - til mennesker med autisme:

http://www.autismeforening.dk/log/Originalt%20hospitalspas.pdf


Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158171


Info om arbejdsmarkedet:

Info om Fleksjob, førtidspension, revalidering, sygedagpenge.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/arbejdsmarked/


Angstforeningen:

Find information om angst og om rådgivning.

http://angstforeningen.dk/


Film og tv serier:

Liste over en masse film og tv serie titler som handler om ASF, eller som har karakterer med ASF eller ASF træk:

http://www.imdb.com/list/ls076814468/


Datinggruppe for aspies / autister på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/Dating.dk.asperger/


Facebookgruppe for drenge og mænd med Aspergers Syndrom:

https://www.facebook.com/groups/1874670792605383/

OVERSIGT OVER SIDER:

Her kan du læse info om NAUK, og følge med i nyheder om NAUK.

Her kan du finde kontaktinformation på de forskellige grupper og de forskellige tovholdere, hvis du har nogle spørgsmål.

Her har vi samlet nogle af vores oftest stillede spørgsmål i håbet om, at det kan besvare dine spørgsmål.

Find nyttige links indenfor ASF her og ting som man kan downloade.

© Copyright. All Rights Reserved.