Hjemmet Redaktionen  

Alkoholabstinenser – Hvordan føles det?

De er som ofte kendetegnet ved uro / indre uro, rysten, svedeture og søvnforstyrrelser. Tilstanden vil også være kendetegnet ved høj puls og blodtryksforhøjelse, samt forhøjet temperatur.

De kan i nogle tilfælde være ganske ubehagelige, og der kan være en stor trang til at indtage alkohol, når man føler disse. Hvis man undlader behandling af abstinenssymptomer, kan det øge risikoen for, at de i fremtiden, kan blive værre.

Man kan samtidig også øge risikoen for muskelkramper og delirium tremens.

Klinisk inddeling:

Mild:

 • Uro
 • Angst
 • Nedstemthed
 • Søvnløshed

Moderat:

 • Tremor
 • Sveden
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Let takykardi (hurtig hjerterytme)
 • Hyperventilation (uhensigtsmæssig vejrtrækning)
 • Systolisk hypertension (forhøjet blodtryk)

Alvorlig:

 • Betydelig uro
 • Forbigående hallucinationer eller illusioner
 • Udtalt autonom hyperaktivitet (f.eks. sveden, hjertebanken, tør mund, kolde hænder, ørhed, svimmelhed, kortåndethed) med kraftige rystelser, Kvalme og opkast
 • Almentilstanden er tydelig svækket

I meget slemme tilfælde kan man dø af alkoholabstinenser og det er derfor vigtig at man aldrig stopper med at drikke uden hjælp fra egen læge, 1813 og ring 112 hvis du får kramper eller akut forværring. I langt de fleste tilfælde bliver man trappet ud af alkohol på ca. 3-5 dage.

Du kan læse meget mere om alkoholabstinenser her.

Delirium tremens

Man kan også være i risiko for at få Delirium tremens, eller “drankergalskab”, som er den medicinske betegnelse for en tilstand, som kan opstå hos alkoholikere, som er alkoholafhængige og som pludseligt holder op med at drikke efter flere års alkoholmisbrug. Dette er ekstremt farligt.

Typisk kommer det efter der tidligere har været talrige forsøg på at stoppe alkoholindtaget og drikkeriet med flere alkoholabstinenser til følge. Delirium tremens Kommer ofte 2-4 døgn efter, at man er holdt op med at drikke alkohol og man oplever at blive irritabel, få søvnproblemer, rastløshed, mareridt og angst.

Få professionel hjælp

Hvis man oplever alkohol abstinenser fra alkohol, er der som regel ikke den store tvivl om, at man har behov for professionel hjælp og behandling. Ikke kun for abstinenserne men også for det alkoholmisbrug der ligger bag abstinenserne.

Et alkoholmisbrug bliver bygget op gennem mange år og abstinenser er noget der kommer meget sent i misbruget, så hvis man oplever dette, er det vigtigt at søge hjælp så hurtigt som muligt.

Et misbrug af alkohol vil aldrig gå over af sig selv

Der findes mange muligheder for alkoholbehandling i Danmark. Man har behandlingsgaranti gennem det offentlige og vil typisk blive hjulpet gennem samtaler. Der findes også mange private behandlingssteder hvor man kan få en mere intensiv alkoholbehandling, det kan der være mange fordele ved og en anden mulighed ved det private er også at man ofte kan få en ambulant behandling hvor man fortsat kan bo hjemme og passe sit arbejde.

Det vigtigste er at man får hjælp, et alkoholproblem er ikke et personligt problem, det rammer hele familien.